POŻEGNANIE SERII
SP32 W BIESZCZADACH
10 10 2009
WEJŚCIE